ติดต่อขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

มีให้เลือกทั้งแบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันชีวิตและสุขภาพ
สร้างความอบอุ่นใจให้พนักงานในองค์กร
เหมาะกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน

อุบัติเหตุเกิดกับใครก็ได้
ให้คุณและพนักงานอุ่นใจ
ด้วย
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
จากกรุงไทย-แอกซ่า

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังมีแผนที่ช่วยให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดเล็ก ที่ตอบสนองความต้องการความคุ้มครองให้กับพนักงานในองค์กรนั้นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นทั้งหลักประกันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างอุ่นใจ และเสริมสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความใส่ใจ ด้วยแผนประกันภัยกลุ่มของเรา

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
แบบสำเร็จรูป

ประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป ที่จัดทำให้ตอบสนองกับธุรกิจขนาดเล็ก ถึงธุรกิจขนาดกลาง โดยมีอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประกันประเภทธุรกิจและจำนวนพนักงาน มีให้เลือกทั้งแบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันชีวิตและสุขภาพ

 • ความคุ้มครองการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองการฆาตกรรมลอบทำร้าย
 • ความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ
คลิกเพื่อดาวโหลดโบรชัวร์

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ประกันกลุ่มแบบคำนวณพิเศษสำหรับกลุ่มหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยสามารถกำหนดความคุ้มครองได้เองตามที่ต้องการ

 • ความคุ้มครองประกันชีวิตทุกกรณี
 • ความคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • ความคุ้มครองสินเชื่อ
 • ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.1 และ อบ.2)
 • ความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD)
 • ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)
 • ความคุ้มครองทันตกรรม
 • ความคุ้มครองการคลอดบุตร
คลิกเพื่อดาวโหลดโบรชัวร์